Kvalitet och Miljö

Företaget har och använder sig av:

MålareMästarnas Kvalitets- och Miljöledningssystem

Måleriföretag som använder sig av MålareMästarnas Kvalitets- och Miljöledningssystem har dokumenterade rutiner som säkerställer att man uppfyller beställarens kvalitets-, miljö- och leveranskrav. Systemet utgår från kraven i ISO 9001 och ISO 14001. Med dessa kända internationella standarder som grund kan beställaren lätt bedöma de certifierade måleriföretagen.

Omfattning

I MålareMästarnas Kvalitets- och Miljöledningssystem redogörs för alla processer, ansvarsområden och kritiska kontrollpunkter i företaget, allt från utveckling och visioner till marknadsföring och service. Ett certifierat måleriföretag beskriver i en verksamhetshandbok sina rutiner för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Ständig förbättring

I systemet läggs stor vikt på företagets utveckling, vilket inte minst gäller en ständigt minskad miljöpåverkan. För att ett företag inte skall stanna i sin utveckling finns krav på att ett certifierat måleriföretag ständigt skall arbeta mot och kunna visa upp förbättringar avseende kvalitet och miljö. Dessa förbättringar skall vara relaterade till uppsatta mål.

Tredjepartsgransning och certifiering

Måleriföretag som uppfyller de grundläggande förutsättningarna för en certifiering har rätt att begära granskning av sin verksamhet. Certifiering kan ske mot ISO14001 och/eller ISO9001.